FAQ

 • Waarom een vrijeschool in Oss?
  We merken dat er veel mensen zijn die voor de vrijeschool zouden kiezen wanneer deze meer in de buurt zou zijn. Niet iedereen kan het opbrengen zijn kind(eren) naar Uden of Den Bosch te brengen, of met de taxi te laten gaan.
 • Mijn kind is pas net geboren. Zal ik dan alvast aanmelden?
  Ja! Daarmee kunnen wij namelijk zien hoeveel kinderen we in de toekomst mogen verwachten. Maar echt inschrijven kan pas als je kind bijna 4 wordt.
 • Wordt dat geen rommeltje? Zo’n startende school…
  Elke school moest een keer beginnen. Goed onderwijs geven is onze prioriteit. De school wordt bestuurd door Stichting Pallas, waardoor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs en organisatie gewaarborgd zijn. De school is een door het Ministerie van Onderwijs bekostigde school. De onderwijs-inspecteur zal dan ook samen met ons de kwaliteit monitoren.
 • Welke klassen hebben jullie?
  We hebben twee kleuterklassen, een klas 1-2, een klas 3-4 en een klas 5-6. Zo kunnen we over de hele lijn kinderen ons mooie onderwijs aanbieden (klas 1 tm 6 = groep 3 tm 8).
 • Kan ik solliciteren naar een functie op ’t Kleurenbos, of stage komen lopen?
  Voor deze vragen kun je contact opnemen met de schoolleider.
 • Wat is de meerwaarde van onderwijs met de antroposofische grondslag?
  Op antroposofie gebaseerd onderwijs biedt meer dan het reguliere onderwijs. Leren begint bij het verbinden van hart, hoofd en handen. Wat je graag doet daar leer je met plezier van. Er wordt verhalend onderwezen. Kinderen krijgen -naast de normale vakken- vakken die gericht zijn op zowel de creatieve als de cognitieve vermogens. Euritmie, muziek (blokfluit- en koor lessen) en handwerken vormen een belangrijk deel van de basisontwikkeling. Door het brede aanbod worden kinderen aangesproken op hun hart (dit voelt fijn, ik wil dat meer doen), hoofd (cognitief ontwikkelen, onderzoeken) en handen (door te doen ervaar je betekenis). Door deze benadering krijgen kinderen de “gereedschappen” om tot zelfstandige, creatieve, probleemoplossende individuen uit te groeien. Het uitstroom-niveau ligt boven het landelijk gemiddelde. Ongeveer 60% van de leerlingen stroomt uit naar HAVO/VWO.
 • Een vrijeschool…. betekent dat dat kinderen vrij mogen bepalen wat ze willen doen?
  Nee. De naam ‘vrijeschool’ komt van oorsprong van: “Vrij van Staatsbemoeienis” Dit heeft dus niets te maken met hoe het onderwijs wordt gegeven, enkel met de oorsprong → Een staatsvrije school.
  Over de ontstaansgeschiedenis kun je →hier← lezen.
  Nu spreken we in een vrijeschool van de vrijheid die de leerkrachten hebben om het onderwijs vorm te geven, afgestemd op hun klas, op de leerlingen.
 • Moet mijn kind geitenwollensokken aan?
  Dat mag natuurlijk, maar het moet niet hoor. Wat we wel doen is lekker op sloffen in de klas zijn. Dit draagt bij aan de rust in de groep en het blijft ook schoon in de klas wanneer de schoenen op de gang blijven. De meeste kinderen voelen zich meer thuis met slofjes aan, dat geeft extra ontspanning en een beter leer-klimaat.
 • Leert mijn kind wel goed lezen en rekenen?
  Vroeger kon het nog wel eens jaren duren voordat een kind leerde lezen op een vrijeschool. Sinds de invoering van ‘de wet basisonderwijs’ is hier verandering in gekomen. Alle basisscholen moeten voldoen aan dezelfde kerndoelen. Deze kerndoelen zijn na te lezen op de website van de Rijksoverheid. Ook onze school voldoet aan deze eisen, wél met de extra’s van het vrijeschoolonderwijs.
  Stichting Pallas staat garant voor de kwaliteit van ons onderwijs (en dat van 16 andere vrijescholen).

 

kleurenboslogotranspa

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren