Spreuken

Is het vrijeschool onderwijs spiritueel onderwijs?

Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft in 1919 de vrijeschool in het leven geroepen. Zijn inzichten over hart, hoofd en handen vormen de grondslag van het pedagogisch handelen.
Dit komt tot uiting in de wijze waarop de vrijeschool naar kinderen kijkt. Een kind is als een reiziger die een nieuw land binnentrekt. Het ontdekt zijn lichaam, zijn binnenwereld en de grote buitenwereld. Dit doet het op zijn eigen, unieke manier. De vrijeschool wil die ontdekkingsreis zó begeleiden dat het kind vooral ook zichzelf leert kennen en waarderen. Dat het mag zijn wie het is: een onvervangbaar individu, een geestelijk wezen. Dit spirituele uitgangspunt komt in de les-praktijk bijvoorbeeld tot uiting in de ochtendspreuk:

“Ik zie rond in de wereld
waarin de zon haar licht zendt, waarin de sterren fonkelen
waarin de stenen rusten, de planten levend groeien, de dieren voelend leven
waarin de mens bezield de geest een woning geeft.”

waldorf-grinding-wheat-for-bread

 

(tafelspreuk)

Aarde droeg het in haar schoot,
Zonlicht bracht het rijp en groot,
Zon en aarde die het schenken,
Dankbaar zal ik aan u denken.

 

… de verschillende klassen hebben hun eigen spreuken.

kleurenboslogotranspa

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren