Spreuken

Is het vrijeschool onderwijs spiritueel onderwijs?

Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft in 1919 de vrijeschool in het leven geroepen. Zijn inzichten over hart, hoofd en handen vormen de grondslag van ons pedagogisch handelen.
Dit komt tot uiting in de wijze waarop de vrijeschool naar kinderen kijkt. Een kind is als een reiziger die een nieuw land binnentrekt. Het ontdekt zijn lichaam, zijn binnenwereld en de grote buitenwereld. Dit doet het op zijn eigen, unieke manier. De vrijeschool wil die ontdekkingsreis zó begeleiden dat het kind vooral ook zichzelf leert kennen en waarderen. Dat het mag zijn wie het is: een onvervangbaar individu, een geestelijk wezen. Dit spirituele uitgangspunt komt in de les-praktijk bijvoorbeeld tot uiting in de ochtendspreuken:

Vanaf klas 1 t/m klas 3:

“Het liefdelicht der zon,
verheldert mij de dag.
De geesteskracht der ziel,
geeft kracht aan hand en voet.
In de lichtglans van de zon,
vereer ik diep, o God,
de mensenkracht die Gij,
in mijne ziel,
vol goedheid hebt geplant.
Opdat ik ijverig werken,
en gretig leren kan.
Van U stamt licht en kracht.
Naar U strome liefde en dank.”

Vanaf klas 4:

Ik zie rond in de wereld,
waarin de zon haar licht zendt,
waarin de sterren fonkelen,
waarin de stenen rusten,
de planten levend groeien,
de dieren voelend leven,
waarin de mens bezield
de geest een woning geeft.
Ik schouw diep in de ziel
die binnen in mij leeft.
De Godesgeest, hij weeft,
in zon- en zielelicht,
in wereldruimten buiten,
in zielediepten binnen.
Tot U, o Godesgeest,
wil ik mij vragend wenden,
dat in mij kracht en zegen,
voor leren en voor arbeid,
tot wasdom moge komen.”

 

(tafelspreuk)

waldorf-grinding-wheat-for-bread

Aarde droeg het in haar schoot,
Zonlicht bracht het rijp en groot,
Zon en aarde die ons dit schenken,
Dankbaar zal ik aan u denken.

 

 

… de verschillende klassen hebben hun eigen spreuken voor de start van de dag en voor zij gaan eten.

kleurenboslogotranspa

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren