’t Kleurenbos, vrijeschool voor basisonderwijs Oss

Voor nieuwe ouders:
Als u wilt dat we contact met u opnemen vult u ons Interesseformulier in.
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

‘t Kleurenbos streeft naar een ontwikkeling van alle verschillende kwaliteiten en talenten van de mens. Daarom wordt niet alleen de intellectuele of cognitieve ontwikkeling gestimuleerd, maar evenzeer de emotionele, sociale en kunstzinnige vorming.
We streven naar een harmonie tussen hoofd (denken), hart (voelen) en handen (doen). Om zo met unieke kwaliteiten krachtig en vol vertrouwen de wereld in te stappen.

‘t Kleurenbos is een school waar je wordt wie je bent, waar ieder kind z’n eigen ontwikkelingsweg kan volgen, ingebed in de sociale omgeving. De leerkracht heeft oog voor het groepsproces, zonder de kracht van het individu uit het oog te verliezen.
Dit alles bewegend, ervarend en meegaand in het ritme van de seizoenen

’t Kleurenbos is een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 2-13 jaar waarin kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang gecombineerd zijn in één organisatie met een integrale visie.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren