Het onderwijs

       Leren en genieten

“Opvoeden is geen gat vullen maar een vlam ontsteken”

   Rudolf Steiner

De kern van onze onderwijsvisie staat hierboven verwoord.
Vanuit deze gedachte stappen wij elke dag onze school binnen om de leerlingen te ontmoeten, te motiveren en te stimuleren tot ontwikkeling. De pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs vormen het fundament waarop we bouwen aan onderwijs dat niet alleen vandaag maar ook in de toekomst verrijkend en vernieuwend is.

“De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Vanuit een wakkere en open houding van schoolleiders en leerkrachten vindt onderzoek plaats om, daar waar relevant, nieuwe wetenschappelijke inzichten toe te passen. Deze dynamiek leidt tot eigentijds en zich ontwikkelend vrijeschoolonderwijs, waarbij alle leerlingen actief en betrokken zijn.”

Wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de wil, het gevoel en het denken. Zo krijgen cognitieve, kunstzinnige en sociale vorming gelijkwaardig aandacht. De leerstof  stemmen we af op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Dit zie je het best terug in ons periodeonderwijs waar we gedurende drie tot vier weken aan bepaalde leerstof werken: taal, rekenen, meetkunde, heemkunde, plant- en dierkunde, weerkunde, mineralogie, natuurkunde en geschiedenis.

Het periodeonderwijs biedt de mogelijkheid in een korte periode dieper op de leerstof in te gaan en het geleerde op allerlei manieren te verwerken en te oefenen: denkend, beeldend, belevend, tekenend, schrijvend, boetserend.         

Wij stimuleren de blijvende eigen creativiteit door levend wordende wetenschap, kunst en beschouwing. Schrijven, lezen en rekenen leren wij systematisch aan en worden jaarlijks volgens een landelijk volgsysteem getoetst.

Vooral het proces van leren vinden wij belangrijk. Een kind dat leert, leert de wereld en zichzelf kennen. Leren en opvoeden zijn nauw met elkaar verbonden en vragen om persoonlijke betrokkenheid van de leerkracht. Dit draagt eraan bij dat onze leerlingen zich moedig en vrij in de wereld kunnen bewegen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren