Vrijeschool pedagogiek

Website Vereniging van vrijescholen: Kiezen voor de vrijeschool
De Vereniging van vrijescholen heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe website: kiezenvoordevrijeschool.nl.
Deze website is bedoeld als vertrekpunt en kennismaking voor ouders en belangstellenden die meer willen weten over de vrijeschool. Het is een bundeling van bestaande en nieuwe informatie.

Bezoekers vinden op de site onder meer films met ervaringen van oud-leerlingen en leerkrachten die de vrijeschool in de praktijk laten zien. Er worden een aantal basisuitgangspunten van de vrijeschool uitgelicht én er wordt aandacht gevraagd voor het ‘werken op de vrijeschool’. Bovendien is op de website een kaart van Nederland te vinden met alle vrijescholen, waarbij ook de open dagen/informatiebijeenkomsten vermeld worden.