Voor ouders

Kleurenbos  is trots op haar identiteit  en haar eigen(wijze) visie op  het opgroeiende en lerende kind.  Leerkrachten die voor de Vrijeschool kiezen, doen dit bewust. Ook van ouders die hun kinderen naar de vrijeschool brengen, wordt betrokkenheid verwacht. Zowel op beleidsniveau (MR) als in praktische zin (jaarfeesten, handwerken, open atelier, etc) zijn ouders actief. Opvoeden doe je samen met de leerkracht en daar kiezen we bewust voor.

De school zien wij als een gemeenschap waarin wij samen leren. Daarom is er ook voor ouders (en andere belangstellenden) de ouderacademie. Regelmatig zijn er lezingen of workshops waarin de antroposofie vanuit kennis en ervaring wordt gedeeld.

Meer informatie: