Stichting Pallas

Kleurenbos vrijeschool voor basisonderwijs maakt onderdeel uit van Stichting Pallas. Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 18 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Voor meer informatie over Stichting Pallas: Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland

Schoolleiding

Kleurenbos heeft een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder (College van Bestuur) die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting. De bestuurder en de schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden financiƫn, personeel en onderwijs. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg.

Medezeggenschap

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad, waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd. Binnen Stichting Pallas functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR hebben 3 ouders en 3 medewerkers zitting die elk een regio/cluster binnen Pallas vertegenwoordigen. Bereikbaar via: mr@kleurenbos.nl

Stichting Vrienden van Pallas

Stichting Vrienden van Pallas verzamelt middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed in het onderwijs. De stichting wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de scholen zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periode-onderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het vieren van de jaarfeesten. Het bestuur wil haar bijdrage leveren middels een transparante, ordentelijke en verantwoorde werkwijze in inning en toedeling van de schenkingen, een en ander passend binnen de ANBI-regeling.

Overige informatie Stichting Pallas

Overige informatie over Stichting Pallas, waaronder de klachtenregeling, klokkenluidersregeling en gegevens over de vertrouwenspersoon is te vinden op Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland