Organisatie

Vrijebasisschool ’t Kleurenbos maakt deel uit van Stichting Pallas. Deze overkoepelende organisatie verzorgt primair onderwijs voor 3000 leerlingen, verdeeld over 16 scholen in Midden en Zuid Nederland. Doelstelling van de stichting is de instandhouding en ontwikkeling van Vrije Schoolonderwijs. Lees meer op Stichting Pallas

Monique Neijndorff  is onze schoolleider.
De schoolleider heeft de dagelijkse leiding op ’t Kleurenbos en is het aanspreekpunt voor ouders en verzorgers met algemene vragen. Ons team bestaat uit leerkrachten, zorgkrachten en ondersteunend personeel. Regelmatig zijn er stagiaires in onze school te vinden. Daarnaast is er de Medezeggenschapsraad (MR)- bestaande uit ouders en personeel – die het onderling overleg bevordert.