Organisatie

 

Vrijeschool Kleurenbos maakt deel uit van Stichting Pallas. Deze overkoepelende organisatie verzorgt primair onderwijs voor 3500 leerlingen, verdeeld over 18 scholen in Midden en Zuid Nederland. Doelstelling van de stichting is de instandhouding en ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs. Pallas maakt deel uit van de groep met ruim negentig vrijebasisscholen in Nederland.

Lees meer op Stichting Pallas

Monique Neijndorff  is onze schoolleider.
De schoolleider heeft de dagelijkse leiding en is het aanspreekpunt voor ouders en verzorgers met algemene vragen. Ons team bestaat uit leerkrachten, zorgkrachten en ondersteunend personeel. Regelmatig zijn er stagiaires in onze school te vinden. Daarnaast is er de Medezeggenschapsraad (MR)- bestaande uit ouders en personeel – die het onderling overleg bevordert.