Verbeeld…

’t Kleurenbos verbeeld…

Kenmerken

De scholen van Stichting Pallas geven ieder op een eigen wijze vorm aan het vrijeschoolonderwijs.
De gemeenschappelijke kenmerken zijn:

  1. Wij bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.
  2. Op onze scholen gaan cognitie, sociale intelligentie en creativiteit hand in hand.
  3. De leeftijdsfasen van het kind zijn uitgangspunt in het onderwijsprogramma.
  4. Op onze scholen volgen wij de seizoenen en het ritme van de natuur.
  5. Wij bieden bewegingsonderwijs en/of euritmie als vak dat alle vakken ondersteunt.
  6. Op onze scholen is ieder leren een creatief proces.
  7. Met periodeonderwijs bieden wij de mogelijkheid lesstof te verdiepen.
  8. Onze leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
  9. Wij ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind.
  10. Wij werken met elkaar en met de kinderen permanent aan het creëren van een vertrouwensbasis.

’t Kleurenbos is een school waarin we naast bovenstaande kenmerken streven naar een duurzame school. We willen voorleven wat we uitdragen en dus ook bewust omgaan met energie, afval en verbruik van materialen.
Computers worden enkel ingezet wanneer het gebruik ervan bijdraagt aan de ontwikkelingsvraag van het kind.

Onze kinderen krijgen geen rapport met cijfers, maar een getuigschrift. Hierin lezen zij een spreuk die zorgvuldig door de leerkracht is uitgekozen voor elk kind.  Iedereen heeft en leeft zijn eigen talenten. We houden portfolio’s bij in ‘Volglijn’, ons leerlingvolgsysteem, om het proces te volgen en de ontwikkeling van het kind inzichtelijk/zichtbaar te maken.

Het is bij het stukje euritmie al aangegeven hoe bewegen in verhouding staat tot leren/ontwikkelen, maar we willen extra aandacht besteden aan het ‘in beweging‘ zijn en blijven. Niet alleen voor de leerlingen zelf, maar ook voor de leerkrachten en de school. Zo blijven we samen actief, wakker en vernieuwend. In de link staat een interessant (Nederlands) artikel over bewegen.

Kleuteronderwijs ziet er zó uit op de vrijeschool.
Kijk en geniet van het filmpje van de vrijeschool Utrecht. Er wordt helder uitgelegd waarom we doen wat we doen.


kleurenboslogotranspa

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren